ตัวอาคาร

แผนกต้อนรับ

ห้องพักของโรงแรม

ห้องรับประทานอาหาร

Malongce'

ลานจอดรถ

ภูมิทัศน์รอบอาคาร

деймон брекетытурция отдых