พัก 10 คืนฟรี 1 คืน เฉพาะลูกค้าที่จองผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

Premier Room พัก 10 คืนฟรี 1 คืน

February 9, 2018 Comments Off

ห้อง Premier Room เตียงเดียว พัก 10 คืนฟรี 1 คืน

Grand Premier Room พัก 10 คืนฟรี 1 คืน

February 9, 2018 Comments Off

ห้อง Grand Premier Room เตียงเดียว พัก 10 คืนฟรี 1 คืน

Delux Room พัก 10 คืนฟรี 1 คืน

February 9, 2018 Comments Off

ห้อง Delux Room เตียงเดียวและเตียงคู่ พัก 10 คืนฟรี 1 คืน