เสาเฉลียง

February 3, 2018 Comments Off

เสาเฉลียง “เสาเฉลียง” หรือ “เอิร์ธ พิลลาร์” (Earth Pillar) เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน พบกระจายอยู่ตามลานหิน

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

February 3, 2018 Comments Off

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) วัดป่าใหญ่เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ตั้งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการสร้างเมืองอุบลฯ ในพ.ศ.2322

วัดหนองป่าพง

February 3, 2018 Comments Off

วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าสายปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์ชา สุภทฺโท ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติ ฝึกฝน อบรมพระภิกษุ-สามเณร

ผาแต้ม

February 3, 2018 Comments Off

ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ เป็นระยะ

น้ำตกแสงจันทร์

February 2, 2018 Comments Off

น้ำตกลงรู หรือน้ำตกแสงจันทร์ ซึ่งเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านรูหิน ส่วนที่มาของชื่อแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก

สามพันโบก

February 2, 2018 Comments Off

สามพันโบก ลักษณะเป็นแก่งหิน ขนาดต่างๆ มากกว่า 3,000 แอ่ง ชาวบ้านมักจะเรียกที่แห่งนี้ว่า สามพันโบก คำว่า โบก ก็หมายถึงแอ่งน้ำ นั่นเอง

купить украинаигрушки оптом из китая прямые поставки каталог