น้ำตกแสงจันทร์

February 2, 2018 By travel Comments Off

น้ำตกลงรู หรือน้ำตกแสงจันทร์

ซึ่งเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านรูหิน ส่วนที่มาของชื่อแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตกที่โปรยละอองผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญเวลาเที่ยงคืน แสงจันทร์จะสาดส่องลงมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธานน้ำตกที่โปรยดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือ ที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ที่ยังคงเก็บความสวยงาม สอดประสานอย่างกลมกลืนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจ
หมายเหต รูหิน เกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากหินทรายทนต่อการถูกกัดกร่อนน้อย กำเนิดของน้ำตกแสงจันทร์จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ลงตัวของ หินทรายและสายน้ำ

การเดินทาง

  • จากทางแยกไป อำเภอโขงเจียม โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2173 ไปประมาณ 40 กิโลเมตร จะพบแยกขวา โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2112 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาประมาณอีก 10 กิโลเมตร ก็จะพบทางเข้าน้ำตกแสงจันทร์